Husorden

EF Dommervænget.

Husorden.

AFFALD

Alt husholdningsaffald, der kastes i affaldsskakten skal indpakkes i solide lukkede poser. De af kommunen opstillede glas-, pap- og papircontainere skal benyttes. Der er også ophængt små beholdere til batterier. Alt andet affald såsom elektronik, hårde hvidevarer, møbler, byggeaffald og kemikalier skal beboeren selv bortskaffe. Grønt affald som bortskaffes på pladsen til dette, skal kunne komposteres, det vil sige at eventuelle affaldssække tager man med sig igen.

ALTANER

Der må ikke tørres tøj eller opstilles flyttekasser, møbler og lignende, der rager op over altanbrystningens højde. Der må ikke udlægges foder hverken fra altan eller på friarealer, da dette tiltrækker skadedyr. Bygningens hvide søjle og den tilhørende væg må ikke males i andre farver end hvid. Murstensvæggene skal fremstå i original stand. Inddækning af altaner må kun finde sted i henhold til de af kommunen godkendte bygningstegninger. Ny inddækning skal altid godkendes af Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning, inden arbejdet påbegyndes. Ifølge foreningens vedtægter, §-9, stk.3, må der ikke opsættes paraboler på altanen. Det er forbudt at grille på altanen, da det kan medføre brandfare og lugtgener for de øvrige beboere. Tæpper, dyner og lignende må ikke hænges på altankanten eller i trappeopgangen. Tæpper, dyner og lignende må ikke rystes/bankes ud over altankanten eller ud af vinduer.

INDGANGSPARTIER

Cykler og legetøj må ikke anbringes i indgangspartier og på trapper, men skal anbringes i cykelstativer og dertil indrettede kælderrum. Det henstilles, at man benytter den cykelkælder, der er under den opgang man bor i. I øvrigt må der ikke opstilles ting som hindrer færdsel på trapper, i gangarealer og indgangspartier, da disse fungerer som flugtveje og indgangsvej for redningstjenester. Barnevogne og rollatorer kan stilles i indgangspartier, hvis førnævnte retningslinjer følges, og de må ikke være til gene for de øvrige beboere og ejeren sørger selv for at renholde trappen, hvor køretøjet står. Der må ikke ryges i indgangspartierne eller på trapperne.

HOVEDDØR

De enkelte lejligheders hoveddør er en del af lejligheden. Man må derfor godt udskifte sin hoveddør, men den ny dørs udseende og montering skal følge de øvrige døre i opgangen.

HUSDYR

Det er tilladt at have husdyr, så længe det ikke er til gene for de øvrige beboere. Hunde skal føres i snor og efterladenskaber opsamles i lukkede poser, der afleveres i vores affaldsspande.

KØRSEL

Bil og knallertkørsel er ikke tilladt på stier og på de grønne områder.

PARKERING

Der må kun parkeres inden for de afmærkede områder. Parkering af trailere, campingvogne og lignende er ikke tilladt. Der må ikke parkeres uden for garagerne. Garagerne skal altid efterlades lukkede og aflåste. I de områder hvor der udføres P-kontrol af City P-Service henvises til tekst på de opstillede skiltestandere. P.t. udleveres der 1 P-tilladelse pr. lejlighed, efter henvendelse til Bestyrelsen.

STØJ

Støjende aktiviteter som brug af elektriske boremaskiner, hamre og lignende må ikke finde sted før kl.0800 og ikke efter kl.1900. Radio, TV og musikanlæg skal dæmpes, således at de øvrige beboere ikke generes.

TOILETTER

Vatpinde, bind, engangsklude, bleer og lignende må ikke kastes i toilettet.

FÆLLES AREALER

På fællesarealerne må ikke opsættes bord, grill, parasol, trampolin, badebassin eller lignende af mere permanent karakter – det vil sige, at det opsatte skal fjernes efter endt brug samme dag. De opstillede bænke/borde er til beboernes afbenyttelse til at sidde på og ikke til luftning af diverse tæpper. Eventuelle tæpper der lægges hen over vores bænke/borde vil blive fjernet af foreningens Gårdmand.

Der henvises i øvrigt til ejerforeningens vedtægter.

Bestyrelsen,

Juni 2018.