Kælderrum

Hver lejlighed har tilknyttet et pulterrum i kælderen. Foreningen råder endvidere over 24 kælderrum. Det er muligt at leje 1 kælderrum pr. lejlighed, og kun 1.

Der er 3 størrelser, 8,2 m², 13m² og 23 m². Lejen er afhængig af størrelser, fra ca. 120 kr. til 360 kr. om måneden. Lejen indeksreguleres én gang om året.
Hvis du gerne vil leje et af disse rum, udfyld formularen og klik på “Send”.